consulten en behandelingen

Overzicht consulten en behandelingen

tijdsduur per consult/ behandeling

   

Consulten

 
Eerste consult ca. 60 min.
Vervolgconsulten 40-45 min.
   
Behandelingen:  
Acupunctuurbehandeling  20-30 min.
Ooracupunctuurbehandeling (auriculotherapie) 20-30 min.
Acupunctuurbehandeling bij rookverslaving 30-40 min.
Neuro-acupunctuur (Yamamoto) 30-40 min.
   
Allergiebehandeling met PERLA-treatment 25-30 min.
   
Lasertherapie 5-10 min.


Eerste consult
Tijdens een eerste consult bespreken we uw gezondheidsklachten en stellen we aanvullende vragen over uw gezondheid en dagelijkse voeding. Daarna volgt het diagnostisch onderzoek: lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullende  (laboratorium-) diagnostiek.  Bij het stellen van de diagnose maken we, naast gangbare methoden, ook gebruik van diagnosetechnieken uit de acupunctuur zoals oog-, tong- en traditionele polsdiagnose. Aanvullend passen we de moderne VAS-polsdiagnostiek (VAS = Vasculair Autonoom Signaal) toe. Hiermee kunnen diverse lichamelijke, energetische en emotionele verstoringen worden vastgesteld. Tevens kunnen we met deze techniek efficiënt eventuele allergieën en intoleranties (overgevoeligheden) testen (zie ook ooracupunctuur en PERLA-treatment).


Op basis hiervan geven wij u een korte toelichting over u gezondheidssituatie en krijgt u een voorstel voor een therapieplan. Soms kan echter eerst nog aanvullende diagnostiek, zoals bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek, noodzakelijk zijn. Vervolgens krijgt u een persoonlijk gerichte voedingsadviezen uitgebreid op papier en worden eventuele andere behandelingsmogelijkheden met u doorgesproken.

 

Vervolgconsulten
Bij de vervolgconsulten krijgt u verdere begeleiding en aanvullende voedingsadviezen. Zo nodig worden de richtlijnen aangepast aan de veranderde omstandigheden. Eventueel krijgt u voedingssupplementen voorgeschreven of wordt aanvullende therapie ingezet. Verder werken wij samen met andere artsen en therapeuten, waar wij u eventueel naar kunnen verwijzen.

Acupunctuur
Acupunctuur is een behandelwijze die bij uiteenlopende lichamelijke en psychische problemen uitkomst kan bieden. Door te werken op energiestromen in het lichaam kun je een verstoord evenwicht herstellen. In het oude China had men daar al uitgebreide kennis van. Moderne technieken hebben de mogelijkheden hiervan verder uitgebreid (zie o.a. neuro-acupunctuur, PERLA-treatment).

Ooracupunctuur (auriculotherapie)
Ooracupunctuur is een methode waarbij acupunctuurpunten behandeld worden die zich op de oorschelp bevinden. Met behulp van VAS-polsdiagnostiek (VAS= Vasculair Autonoom Signaal) kunnen we verstoringen van deze punten vlot opsporen. Vervolgens worden deze specifieke punten behandeld. De miniscule naaldjes blijven vaak enkele dagen zitten, zodat het effect aanhoudt. Ooracupunctuur wordt o.a. ingezet bij stress, verslavingen, emotionele verstoringen.

Acupunctuur bij rookverslaving
Voor de behandeling van rookverslaving combineren wij in onze praktijk acupunctuur en ooracupunctuur (zie boven). Deze krachtige combinatietherapie geeft een grotere kans op succes dan wanneer u slechts één van beide behandelingen krijgt.

Neuro-acupunctuur
Neuro-acupunctuur volgens Yamamoto is een moderne methode waarbij acupunctuurpunten op de hoofdhuid behandeld worden. Deze vorm van acupunctuur is een effectieve behandelwijze voor uiteenlopende chronische pijnklachten en neurologische aandoeningen. Neuro-acupunctuur is o.a. ook geschikt voor de behandeling van RSI-klachten, whiplash en posttraumatische dystrofie.

PERLA-treatment
Voor de behandeling van allergieën en intoleranties (overgevoeligheidsreacties) hebben wij een effectieve methode ontwikkeld: PERLA-treatment. Hiermee kunnen overgevoeligheidsreacties op uiteenlopende stoffen daadwerkelijk worden opgelost. Met PERLA-treatment kunt u uw allergieën zo behandelen dat u daarna niet meer overgevoelig reageert op deze stoffen!
Aan veel gezondheidsproblemen liggen nogal eens allergieën of intoleranties ten grondslag. We spreken dan over zogenaamde verborgen allergieën. Behandeling hiervan met PERLA-treatment kan herstel van uw gezondheid aanzienlijk bevorderen.

Lasertherapie
Laser is een speciale vorm van licht. Door gebruik te maken van een techniek die “gestimuleerde emissie” wordt genoemd zijn we in staat licht te versterken, met andere woorden licht te produceren dat een krachtige energie met zich meedraagt. Dit noemen we laserlicht. De apparatuur die wij hiervoor in onze praktijk gebruiken genereert laserstralen die tot enkele centimeters diep in de weefsels kan doordringen. Deze laserstraling werkt ontstekingsremmend, stimuleert de lokale bloedcirculatie en bevordert de vochtafvoer uit de weefsels. Daarmee bevorderen we het weefselherstel. Lasertherapie passen we onder andere toe bij chronische ontstekingsproblemen zoals tennisarm, pees- en slijmbeursontstekingen (bursitis). Andere toepassingen zijn gewrichtspijn ten gevolge van slijtage (artrose), Whiplash en andere traumatische letsels.

 

Telefonisch consult
Na een eerste consult kunt u gebruik maken van het dagelijks telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is bedoeld voor telefonisch overleg bij tussentijdse gezondheidsproblemen, acute klachten of vragen in het kader van de behandeling. Ook kunt u dan bellen voor de uitslag van laboratoriumonderzoek of aanvullend medisch onderzoek. U kunt een afspraak maken voor een telefonisch consult op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur, tel. 033-4754174. U wordt dan later die dag door de arts teruggebeld. In het geval wij niet aanwezig zijn kunt u uw bericht inspreken op het antwoordapparaat, spreekt u dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Let op: Bovenstaande situatie heeft betrekking op een therapieadvies of begeleiding bij uw behandeling. Antwoorden op vragen over een consult of acupunctuurbehandeling, vragen over voorgeschreven medicijnen/supplementen of een korte toelichting op de uitslag van een test kunt u zonder bijkomende kosten krijgen.

 

Telefonisch consult kort 5-10 min.
Telefonisch consult lang 10-20 min.

 

Diagnostiek met het Vasculair Autonoom Signaal (VAS)
Met behulp van VAS polsdiagnostiek kunnen we subtiele informatie van het lichaam waarnemen. De Franse arts en ooracupuncturist Paul Nogier ontdekte in 1966 dat aanraking van een pathologisch (acupunctuur-) punt op de huid een verandering van de polsslag bij de patiënt teweeg bracht. Dit terwijl aanraking van een gezond punt de polsslag niet deed veranderen.
Deze verandering van de polsslag wordt Vasculair Autonoom Signaal (het VAS) genoemd. Het VAS is dus een reproduceerbare reactie van de pols op aanraking of op eventuele andere prikkels. Met het VAS kunnen zo uiteenlopende verstoringen op lichamelijk, energetisch en emotioneel vlak worden vastgesteld. Ook allergieën kunnen we met het VAS eenvoudig opsporen. Dit gebeurt met behulp van testbuisjes met een allergeen. Reageert u overgevoelig op betreffende stof, dan zal de arts dat aan uw polsslag waarnemen.

 

Meer informatie

www.acupunctuur.com
Nederlands Artsen Acupunctuur Vereniging

www.acupunctuur.nl
Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

www.allergie-weg.nl
Jouw allergieën, weg ermee!