perla-treatment

PERLA-treatment:
P
ulsewave Evoked Rebalancing Linked to Acupuncture


Een doelgerichte aanpak van allergieën

door herstel van evenwichtige energiestroom

Mijn allergie aanpakken?
Ja, u leest het goed....u kunt uw allergieën en andere overgevoeligheidsreacties nu daadwerkelijk doelgericht aanpakken! Tot voor kort was het zo: Of u vermijdt stoffen waarvoor u allergisch bent of u slikt medicijnen met vervelende bijwerkingen. Allergenen vermijden lukt natuurlijk niet altijd (zeker bij allergie voor meerdere produkten tegelijk). En medicijnen zijn jammer genoeg vaak maar tijdelijk werkzaam en hebben meestal nadelige bijwerkingen. Nu is er een nieuwe complementaire behandelingsmogelijkheid. Met PERLA-treatment, een methode waarbij voedingstherapie en acupunctuurbehandeling(en) zijn geintegreerd, kunt u uw allergieën doelgericht onder handen nemen.

Geldt dit voor alle soorten allergie?
In principe kunnen alle allergieën behandeld worden. Of het nu gaat om een allergie voor koemelk, pinda, huisstof, pollen, nikkel of welke stof dan ook. Dergelijke allergieën zijn vaak de oorzaak van aandoeningen als hooikoorts, eczeem, galbulten (netelroos), ademhalingsproblemen (astma en bronchitis), allergische oogklachten en voedselovergevoeligheid (bijvoorbeeld buikklachten). Dit zijn overigens de meest in het oog springende allergieën. Veel allergieën zijn echter verborgen allergieën, die op hun beurt allerlei gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Jammer genoeg wordt de diagnose 'allergie' vaak gemist omdat de symptomen voor iets anders worden aangezien.

Hebben mijn klachten te maken met een verborgen allergie?
Door regelmatig contact met allergenen treden soms steeds terugkerende gezondheidsproblemen op. Bij elke allergische reactie komen gifstoffen vrij die soms plaatselijk of soms in het hele lichaam symptomen veroorzaken. Wanneer dit lange tijd achtereen of steeds wisselend plaats vindt kunnen één of meerdere organen worden belast. Dit leidt vaak tot uiteenlopende klachten. Wanneer gifstoffen zich opstapelen in de huid krijgt u bijvoorbeeld jeuk of huiduitslag. Overgevoeligheidsreacties kunnen zo aan allerlei gezondheidsproblemen ten grondslag liggen of daarbij in ieder geval een belangrijke rol spelen.


Voorbeelden hiervan zijn:

Huid eczeem, jeuk, huiduitslag, acne, gordelroos, rosacea, schimmelinfecties
Maag en darmen maagpijn, zuurbranden, maagslijmvliesontsteking, misselijkheid, maagzweer, darmkrampen, spastische dikke darm, constipatie, diarree en dikke darmontsteking (colitis) 
Luchtwegen astma, bronchitis, benauwdheid, hooikoorts, frequente verkoudheden, chronische voorhoofdsholte / bijholteontsteking
Spieren en gewrichten artrose, reuma, fibromyalgie (spierreuma), carpaal tunnelsyndroom, rugklachten 
Urinewegen steeds terugkerende blaasontsteking, problemen met de prostaat
Hart- en vaten hartkloppingen, hoge bloeddruk, spataderen 
Zenuwstelsel migraine en andere vormen van hoofdpijn, ischias, pijnklachten na gordelroos (postherpetische pijn), concentratiestoornissen, duizeligheid, hyperactiviteit (ADHD)
Vrouwelijke organen premenstrueel spanningssyndroom (PMS), candida-infecties, menstruatiestoornissen 
Hormoonstelsel hypoglycaemie, diabetes, overgangsklachten
Immuunsysteem verminderde afweer zoals frequent griep, herpes (koortslip), candida infecties;
allergieën voor voedingsmiddelen, chemische stoffen, metalen, cosmetica, pollen, huisdieren, huisstof, chemische stoffen, elektromagnetische straling, zonlicht
Overige chronische vermoeidheid, slapeloosheid, emotionele verstoringen zoals paniekaanvallen, stemmingswisselingen en depressiviteit. 

 

Allergie en vage klachten
Het is niet altijd duidelijk waardoor gezondheidsproblemen veroorzaakt worden. Dat is vooral het geval bij vage klachten waar de huisarts of specialist geen raad mee weet. Wat bijvoorbeeld te doen bij:

  • je regelmatig ’niet lekker’ voelen?
  • last hebben van een ‘watten gevoel’ in het hoofd?
  • wisselende duizeligheidsklachten?
  • prikkelingen in de arm zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak?

Vaak zijn mensen met dergelijke problemen al bij een reeks therapeuten en/of artsen langs geweest. En bijna net zo vaak ervaren zij geen echte verbetering. Ook deze vage klachten hangen nogal eens samen met overgevoeligheidsreacties en het is dus altijd zinvol om na te gaan of dit het geval is!

Wat is een allergie eigenlijk?
Vanuit Westers medisch oogpunt is een allergie een overmatige reactie van het immuunsysteem op prikkels van buitenaf. Hoewel wetenschappers de afgelopen jaren steeds meer zicht krijgen in de fysiologische mechanismen die hierbij op celnivo een rol spelen is de oorzaak van allergieën nog altijd niet gevonden.

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde stroomt (electromagnetiesche) energie, ook wel 'Qi 'genoemd, door ons lichaam en vormt een evenwichtige energiestroom de basis voor een goede gezondheid. Vanuit een holistische visie gebaseerd op deze Chinese geneeskunde en de hedendaagse medische wetenschap is een allergie een overgevoeligheidsreactie die ontstaat door een verstoring in deze energiestroom. Hierdoor treden overmatige reacties van immuuncellen op. Een goede energiestroom is van belang voor een optimale celcommunicatie en regulering van fysiologische processen in het lichaam. Contact met een allergeen veroorzaakt een stagnatie of blokkade van deze energiestroom in de energiebanen (meridianen). Door herhaaldelijk contact met een allergeen treedt steeds weer opnieuw de energieverstoring op en kunnen klachten aanhouden of zelfs verder toenemen. Door deze energieblokkade ontstaat een verstoring in de communicatie tussen cellen van het immuunsysteem, de eerste stap van een proces dat resulteert in een allergische reactie (zie figuur 1).Figuur 1

 

Allergie-testen met de VAS polsdiagnostiek
Met gangbaar bloedonderzoek of door middel van huidtesten worden allergieën getest. Omdat dan alleen naar bepaalde aspecten van het immuunsysteem wordt gekeken, komen veel allergieën hierbij niet aan het licht. Bij PERLA-treatment maken we gebruik van VAS polsdiagnostiek (VAS = Vasculair Autonoom Signaal). Een verandering van de polsslag als reactie op een bepaalde stof geeft aan of het lichaam hiervoor overgevoelig is of niet. Zo maken we gebruik van de energie van het hart om allergieën op te sporen. Met de VAS polsdiagnostiek kunnen óók verborgen overgevoeligheidsreacties vlot worden vastgesteld. Bovendien leent deze techniek zich ook uitstekend om eventuele onderliggende oorzaken van overgevoeligheid vast te stellen.

Diagnostiek van onderliggende oorzaken
Soms ligt er één oorzaak ten grondslag aan verschillende allergieën. Voorbeelden hiervan zijn toxische belastingen (belasting met gifstoffen, zoals kwik of vaccinaties) en chronische virale, bacteriële of parasitaire infecties. Aanpak van deze  problemen is van essentieel belang voor herstel van uw lichaam en dus voor de behandeling van uw allergieen en andere overgevoeligheidsreacties!

Allergiebehandeling met PERLA-treatment

  1. Nadat een allergie is vastgesteld onderzoeken we welke energie-verstoringen in het lichaam optreden als reactie op het allergeen. Deze verstoringen worden vervolgens door middel van acupunctuur behandeld. Daarbij houdt u tijdens de behandeling een flesje met het betreffende allergeen in de hand.
  2. Aansluitend op de behandeling dient u het behandelde allergeen gedurende 25 uur geheel te vermijden. Op deze manier wordt de verstoorde energiestroom en het evenwicht van het immuunsysteem weer hersteld. Het lijkt een beetje op het 'resetten' van uw computer: de behandeling ‘reset’ als het ware het immuunsysteem voor het betreffende allergeen.
  3. Voor een blijvend resultaat is het noodzakelijk om uiteindelijk alle allergieën (dus ook de verborgen overgevoeligheidsreacties) te behandelen.

De behandelingen zelf nemen 20-30 minuten in beslag. Alles bij elkaar (doormeten, aan- en uitkleden) moet u rekenen op ongeveer 45 minuten per behandeling. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het totale aantal allergieën. In plaats van behandeling met acupunctuur krijgen kinderen drukpuntmassage (acupressuur).

Voeding: heel belangrijk!
De behandelingen gaan hand in hand met een evenwichtig voedingspatroon, waarvoor u gerichte voedingsadviezen krijgt. Zonodig wordt dit verder ondersteund met kwalitatief hoogwaardige voedingssupplementen. Zo krijgt u lichaam maximale mogelijkheden om te herstellen!

Meer informatie over allergiebehandelingen op: www.allergie-weg.nl